Contact

Stichting Kinderdorpen Chili
Postbus 418
6500 AK Nijmegen
Tel 026 4436432

E-mail: info@kinderdorpenchili.nl

RSIN-nummer 80 72 77 625 (ANBI erkenning)

Bestuursleden:

Voorzitter: de heer F.G Vluggen
Secretaris: mevrouw Dr. C.C. Stolwijk - van Niekerk
Penningmeester: de heer J.P.M. Rutjes
lid: de heer Dr. A.J. Sarabèr

Giften zijn van harte welkom op één van de volgende rekeningnummers:

t.n.v. Stichting Kinderdorpen Chili te Nijmegen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Stichting Kinderdorpen Chili voldoet aan de voorwaarden die de AVG stelt aan goede doelen en garandeert dat gegevens van betrokkenen niet in verkeerde handen vallen.
Privacyverklaring
Als u iets doneert aan de Stichting Kinderdorpen Chili worden uw adresgegevens in ons systeem opgenomen voor zo ver bij ons bekend. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet ons hiertoe verplicht. Na het verstrekken van uw gegevens ontvangt u van ons een eindejaarsbrief en of bedankbrief met verantwoording. U kunt te allen tijde per telefoon, brief of email aangeven dat u geen informatie meer wenst te ontvangen.