Welkom

Stichting Kinderdorpen Chili ondersteunt "kansarme" kinderen in Chili. Deze kinderen zijn o.a. afkomstig uit de sloppenwijken van Santiago, Valparaiso of achterstandswijken. Zij zijn veelal ook afkomstig uit arme gebroken gezinnen. De ouders zijn vaak aan drugs en/of alcohol verslaafd. Geweld en ook incest zijn nadrukkelijk aanwezig.

Door ingrijpen van SENAME (kinderbescherming in Chili) en in samenwerking met de politie worden de kinderen (tijdelijk) in “kinderdorpen” of tehuizen ondergebracht. De tehuizen die wij ondersteunen zijn veelal gesticht door congregaties. In de tehuizen wordt veiligheid, onderdak, voedsel en kleding geboden. De kinderen leven in kleine groepen met vaste leidsters. Ze volgen onderwijs in nabij gelegen scholen.

foto kinderenNaast bijdragen in de primaire behoeften steunen wij ook bij:

Omdat veel kinderen traumatische ervaringen hebben ondergaan en vaak ook achterstand in hun onderwijsontwikkelingen hebben opgelopen is professionele begeleiding en medial teaching van wezenlijk belang. De Stichting Kinderdorpen draagt bij aan een gedeeltelijke betaling daarvan.

Het doel van de Stichting Kinderdorpen Chili is om deze kinderen naast hun primaire behoeften van veiligheid, onderdak en onderwijs ook te steunen in hun verdere ontwikkeling en daarbij met gedeeltelijke beurzen aan hun beroepsontwikkeling bij te dragen.