Contact

Stichting Kinderdorpen Chili
Postbus 418
6500 AK Nijmegen
Tel 026 4436432

E-mail: info@kinderdorpenchili.nl

RSIN-nummer 80 72 77 625 (ANBI erkenning)

Bestuursleden:

Voorzitter: de heer F.G Vluggen
Secretaris: mevrouw Dr. C.C. Stolwijk - van Niekerk
Penningmeester: de heer M. A. Promt
lid: de heer Dr. A.J. Sarabèr

Giften zijn van harte welkom op één van de volgende rekeningnummers:

t.n.v. Stichting Kinderdorpen Chili te Nijmegen.